ค่ายคุณธรรม​ : นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ค่ายคุณธรรม​ : นักศึกษาชั้นปีที่ ๑​ ทั้งภาคปกติและภาคเสาร์​ อาทิตย์​ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา​ เข้าค่ายคุณธรรมเพื่อสิ่งที่ดีกว่า​ ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง สันป่าตอง​ ๒๒-๒๓​ สิงหาคม​ ๒๕๖๓