ชมรมครุรติไท มมร ล้านนา เเสดงต้อนรับท่านอัยการสูงสุดของประเทศจีน

ชมรมครุรติไท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยการนำของประธานชมรม ออกเเสดงต้อนรับท่านอัยการสูงสุดของประเทศจีน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้วยการฟ้อนเล็บ เเละฟ้อนขันดอก