ชมรม Monk Chat ได้จัดโครงการ แบ่งปันความสุขให้น้องโดยไปแจกข้าวของปัจจัย 4

ชมรม Monk Chat ได้จัดโครงการ แบ่งปันความสุขให้น้องโดยไปแจกข้าวของปัจจัย 4 ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ณ รร ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่าน