บัณฑิตวิทยาลัย มมร ล้านนา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบ 2