บัณฑิตวิทยาลัย มมร ล้านนา : ประกาศชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562