มมร ล้านนา​: โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย​

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย​ มมร ล้านนา​ : คณาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย​ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ​การ​สอน ความสามารถด้านภาษาไทย​แก่นักศึกษาสาขาภาษาไทยอย่างเข้มข้น