มมร ล้านนา: กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์

19 พฤศจิกายน 2562 นายวิชัย  ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมนักศึกษา มมร ในพระราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33