มมร ล้านนา: การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา มมร วิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 10

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา มมร วิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 10 ตุลาคม 2563