มมร ล้านนา; กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562