มมร ล้านนา: กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่รัฐศาสตร์

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่รัฐศาสตร์ 2563 โดยชมรมรัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน 11 กันยายน 2563