มมร ล้านนา: กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ปลูกความดี ครั้งที่ ๓”

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ปลูกความดี ครั้งที่ ๓” ปลูกต้นพะยอม ไม้มงคล ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มเงา ร่มรื่นสวยงาม ในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ หน้าอาคารเรียน ๑ มมร.ล้านนา (สันกำแพง) ในราคา ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) ขออนุโมทนาทุกๆสายธารน้ำใจที่ร่วมบุญซื้อต้นไม้