มมร ล้านนา: กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในโครงการวันสำคัญของชาติ วันอาสาฬหบูชา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในโครงการวันสำคัญของชาติ วันอาสาฬหบูชา โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกิจกรรม บริเวณหน้าอาคาร MBU4 (10 กรกฎาคม 2562)

รูปภาพเพิ่มเติมคลิก