มมร ล้านนา: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดำเนินงานโดย วัดสันติธรรม , วัดเกาะกลาง , วัดหนองดู่ , วัดบ้านท่อเมืองลัง , คณะศรัทธาญาติธรรม , เครือข่ายเกษตรกรอำเภออมก๋อย (นำโดยพ่อหนานหล้า) เพื่อมอบถุงชีพและผลผลิตทางการเกษตรให้กับ ประชาชนบ้านบ่อคาว , บ้านหนองดู่ ณ วัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔