มมร ล้านนา: กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ภาคเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณลานพระธาตุเจดีย์หลวง (15 กรกฎาคม 2562)

รับฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ แสดงโดย พระมหาสกุล มหาวีโร, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์หลวง

ขบวนถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย