มมร ล้านนา : กีฬา USTCM2019 ครั้งที่ 9 เปิดอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตีฆ้องชัยเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ และ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งในวันเปิดทางวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดงมาร่วมโชว์ และการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ทั้ง 12 สถาบัน

สำหรับการแข่งขัน ในปีนี้ มี 3 ชนิดกีฬา ฟุตบอล แบ่งเป็น 2 ดิวิชั่น วอลเลย์บอล แบ่งเป็น 2 ดิวิชั่น การแสดงของกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ และการแข่งขัน กีฬาสาธิต E Sport ฟุตบอล ดิวิชั่น 1 มี ทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ส่วนประเภทดิวิชั่น 2 มีทีม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น