มมร ล้านนา: กีฬาสานสัมพันธ์ 3 สถาบันบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

พระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมตตาเป็นประธานกล่าวให้โอวาท พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา กล่าวรายงานในพิธีเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ 3 สถาบันบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ในวัดเจดีย์หลวงวิหาร ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา , โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน , โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปภัมภ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563