มมร ล้านนา : กีฬาสี มมร วิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งที่ 11 รอบคัดเลือก ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 20 มกราคม 2562