มมร ล้านนา : คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนกระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยกระทงใหญ่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีประชาชนมาร่วมชมเป็นจำนวนมาก