มมร ล้านนา: ขยายระยะเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

แจ้งขยายระยะเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จากเดิมสิ้นสุด วันที่ 1 เมษายน 2563 ขยายเป็น “วันที่ 30 เมษายน 2563 ”