มมร ล้านนา: ขยายเวลาการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา