มมร ล้านนา: ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา 31 ปี วิทยาเขตล้านนา