มมร ล้านนา : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มมร ส่วนกลาง เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในจาก มมร ส่วนกลาง ในโอกาสที่เข้าตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ต่อไป