มมร ล้านนา: คณะสงฆ์แบ่งปันความสุขให้กับประชาชนจังหวัดลำพูน

22 มิถุนายน 2564 คณะสงฆ์นำโดย พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธรรมยุต) พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน (มหานิกาย) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หน่วยงานภาครัฐ และ น้ำใจของพี่น้องชาวอำเภออมก๋อย แบ่งปันความสุขให้กับประชาชนจังหวัดลำพูน โดยมีฟักทอง ฟักเขียว พริก กะหล่ำปลี ข้าวสาร ไข่ ฯ ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เมืองลำพูน น้ำจิต น้ำใจ ในยามวิกฤติ COVID-19

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นตัวแทน มมร.วิทยาเขตล้านนา ร่วมแจกของให้พี่น้องชาวลำพูน

#ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวลำพูน มีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็ง ในการดำเนินชีวิต ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน