มมร ล้านนา : คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขบวนกระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้สำเร็จ