มมร ล้านนา: คารวะดำหัว ขอพร พระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร-กรรมการวิทยาเขต เป็นตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้ากราบคารวะดำหัว ขอพร พระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เมือง เชียงใหม่