มมร ล้านนา: งานเลี้ยงเกษียณนางทองไพร วงค์จันทร์ ตำแหน่งนักการภารโรง

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวอำนวยพรขอบคุณเนื่องในโอกาสงานเลี้ยงเกษียณนางทองไพร วงค์จันทร์ ตำแหน่งนักการภารโรง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมมอบของที่ระลึก ณ ห้องสมุด วิทยาเขตล้านนา