มมร ล้านนา: จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรม​ : ศูนย์บริการวิชาการ​ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย​ วิทยาเขตล้านนา​ ร่วมกับ​ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ​ จัดค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นปีที่​ ๖​ ณ​ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร