มมร ล้านนา: จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน : นักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะได้รับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อจิตอาสา เปิดใจให้กว้างในการทำความดี โดยการทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓