มมร ล้านนา: ชมรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพชนล้านนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด โคมยี่เป็งล้านนา (โคมแขวนใหญ่)

ชมรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพชนล้านนา การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โคมยี่เป็งล้านนา (โคมแขวนใหญ่) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 “การเรียนรู้จากประสบการณ์” (Experiential Learning) เป็นการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุด