มมร ล้านนา: ช่วยเหลือนักศึกษาบ้านถูกไฟไหม้

เพราะเธอ คือ คนในครอบครัวของเรา” พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รองอธิการบดี พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (มมร) เชียงใหม่ เดินทางไปให้กำลังใจลูกศิษย์ที่บ้านถูกไฟไหม้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 30,000 บาท น.ส.สายใจ อมรใฝ่นุกุล 6/2 ม 10 บ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน