มมร ล้านนา: ตารางสอบปลายภาค-ป.เอก-พุทธศาสนาและปรัชญา