มมร ล้านนา: ต้อนรับคณะรองประธานรัฐสภาจากประเทศฮังการี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ต้อนรับคณะรองประธานรัฐสภาจากประเทศฮังการี โดยมี ดร.สมิตไธร อภิวัฒนอมรกุล , ดร.ประดิษฐ์ คำมุงคุณ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและประวัติวัดเจดีย์วรวิหาร ภาคภาษาอังกฤษ ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ คุณสนั่น ช่างปรุง และคณะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนนำเยี่ยมชมวัด และต้อนรับคณะรองประธานรัฐสภาจากประเทศฮังการี ดังกล่าว