มมร ล้านนา: ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติและปลูกต้นไม้

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดกรวยและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่