มมร ล้านนา: ถวายพระราชกุลศและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายวิชัย ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุลศและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 กรกฎาคม 2562