มมร ล้านนา: ถวายสักการะพระเทพปริยัติในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา

พระครูสมุห์ธนโชติ  จิรธมฺโม,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตล้านนา เป็นตัวแทนนำคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ถวายสักการะพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก/ธนะสาร ป.ธ.๗, พธ.ด.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา 30 กันยายน 2562  (ภาพ:อุทัย ขุมเหล็ก)