มมร ล้านนา: ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยมี พระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เป็นประธานรับเทียนพรรษา