มมร ล้านนา: ทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพญาติเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพญาติ ของนางสาวนุชรี วงค์ชมภู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา ณ วัดน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 30 มิถุนายน 2563