มมร ล้านนา: ทำบุญงานศพคุณแม่ของคุณบัวทิพย์  ขัติวิชัย นักการภารโรง

วันที่ 20 มกราคม 2564 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความเสียใจและทำบุญงานศพคุณแม่ของคุณบัวทิพย์  ขัติวิชัย นักการภารโรง ประจำวิทยาเขตล้านนา ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่