มมร ล้านนา: ทุนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพ

ในการนี้ คุณวิชัย ไชยสมภาร งานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้การต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม มมร.วิทยาเขตล้านนา