มมร ล้านนา : นิมนต์และเรียนเชิญรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส ในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

นิมนต์และเรียนเชิญคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดทั้งประชาชนโดยทั่วไป ร่วมอนุรักษ์ประเพณวัฒนธรรมอันดีงามในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 โดย มมร. วิทยาเขตล้านนา ได้จัดให้มีการประกอบพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4) จึงประกาศให้ทราบและเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน