มมร ล้านนา : บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบ 2 โควตา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบ 2 โควตา นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ได้สมัครเรียนไว้มาทำการสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น