มมร ล้านนา: บันทึกข้อตกลงการ(MOU) ให้บริการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์

พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร. ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์ โดย นพ.พิษณุ รักสกุลกานต์ ผอ.โรงพยาบาล ได้ทำบันทึกข้อตกลงการ(MOU) ให้บริการรักษาพยาบาล ในกรณีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาเขตล้านนา ทุกคน