มมร ล้านนา : “บายศรีสู่ขวัญเสริมพลังใจ” นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่จัดพิธี “บายศรีสู่ขวัญเสริมพลังใจ” นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเสริมพลังใจ ต้อนรับเข้าสู่รั้ว มมร ล้านนา เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน