มมร ล้านนา: บำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เมฆลา ไชยสมภาร มารดาของอ.วิชัย ไชยสมภาร

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เมฆลา ไชยสมภาร มารดาของอ.วิชัย ไชยสมภาร เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา มมร วิทยาเขตล้านนา คืนสุดท้าย พรุ่งนี้ฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานบ้านป่าป๋วย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน