มมร ล้านนา: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ระบบออนไลน์

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานให้โอวาท ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook live โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้โอวาทข้อคิด แนวทางในการศึกษา

ภาคบ่ายปฐมนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet แยกเป็นรายสาขาวิชา