มมร ล้านนา : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และปริญญาโท

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และปริญญาโท โดยมีนักศึกษาใหม่พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมให้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่