มมร ล้านนา: ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน วิทยาเขตล้านนา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน วิทยาเขตล้านนา
ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)