มมร ล้านนา: ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง)