มมร ล้านนา: ประกาศการขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ