มมร ล้านนา: ประกาศกำหนดการสอบ คณะกรรมการคุมสอบปลายภาค